Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 14 februari 2010

D66 Beemster in actie voor behoud korenmolen ‘De Nachtegaal’

Namens D66 Beemster wil ik vandaag op Valentijnsdag de Stichting tot behoud van de korenmolen ‘de Nachtegaal’ een hart onder de riem steken. Voor ons staan de heren Bert Jaarsma, Piet Hein Havik en Fred van Zon, leden van het Historisch Genootschap Beemster (waaronder bestuurslid Bert Jaarsma) die het initiatief hebben genomen om een stichting in het leven te roepen om de laatste molen van werelderfgoed Droogmakerij de Beemster te behoeden voor de teloorgang.

Iedereen in de Beemster heeft met lede ogen aanschouwt hoe de molen in verval raakte, Maar u bent gaan handelen, u heeft het probleem opgepakt. De cultuurhistorische waarden wil D66 Beemster actief op de gemeentelijke agenda zetten. Wij willen daarvoor de cultuurhistorische kennis en kunde van onder andere het Historisch Genootschap Beemster breder inzetten. Dat kan bij het inventariseren van gemeentelijke monumenten en bij het in kaart brengen van hun conditie. Zo kunnen we planmatig, als gemeente, ons cultuurhistorisch erfgoed veilig stellen.

Het Historisch Genootschap Beemster heeft onlangs een nieuwe afdeling in het leven geroepen die die rol kan vervullen. Wat D66 Beemster betreft kan deze nieuwe afdeling van HGB, de ‘Afdeling Beemster Erfgoed’, een adviesrol hebben bij ruimtelijke ontwikkelingen. Ook bij nieuwbouwplannen en renovaties kan het HGB advies uitbrengen over wat wel en niet past in de Beemster vanuit cultuurhistorisch perspectief. Zo kunnen we voorkomen dat nieuwbouwplannen ‘pijn in het hart’ veroorzaken doordat het afbreuk doet aan het zicht op een beschermd dorpsgezicht of monument.

Voor ons staan de heren Bert Jaarsma, Piet Hein Havik en Fred van Zon, een driemanschap die op zichzelf een molengang vormen door de Molen nachtegaal zonder kapwijze waarop zij deskundigheid en inzet op elkaar afstemmen om hun doel te bereiken. Met uw actie toont u een mooi voorbeeld van ‘behoud door ontwikkeling’. Niet alleen door het signaleren van de dreigende teloorgang van de korenmolen, maar vooral door het oppakken van het probleem, door te handelen, te gaan lobbyen, mensen bijeen te brengen, middelen en subsidies te verwerven en alles in het werk te stellen om de Rijksdienst van Cultureel Erfgoed te overtuigen.

Het is namelijk een duivels dilemma voor de gemeente Beemster.

Het behouden van de status van rijksmonument zonder financiële middelen voor renovatie zal leiden tot verlies van de molen. U heeft een ontwikkelplan opgesteld om de molen te redden. Ik wil dan ook de heer Jaarsma uitnodigen om ons straks, na de volgende twee sprekers, meer te vertellen over de stand van zaken. Wij constateren dat hoe meer tegenwind u krijgt, hoe sterker u wordt, getuige uw inzet en doorzettingsvermogen. Hiervoor onze dank. Ik wil u daarvoor een heerlijke molenwijn overhandigen en u uitnodigen om straks te genieten van een lekker stukje boerenappeltaart. Wij wensen u veel succes.