Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 15 maart 2014

Risico’s grondbeleid gemeente Beemster

D66 Beemster heeft kennis genomen van het onderzoek naar de risicogemeenten vanwege het grondbezit (Vereniging Eigen Huis, maart 2014). De boekwaarde van de bouwgrond in de Beemster blijkt 82% ten opzichte van het eigen vermogen en daarmee zijn wij een risico-gemeente. De gronden van De Beemster Compagnie VOF zijn niet in deze, onderstaande, cijfers meegenomen.
De exacte omvang van de risico’s behoort bij de raad bekend te zijn. Het mag wel duidelijk zijn dat er meer openheid en duidelijkheid moet komen. De feiten moeten op tafel. Het liefst voor 19 maart.
Voor D66 Beemster reden om de raadsleden via de griffier te informeren en het College vragen te stellen over de exacte risico’s die de gemeente Beemster loopt. Ook tijdens het verkiezingsdebat is de kwestie op tafel gelegd, want het is alles bepalend voor de komende raadsperiode.
Link naar het onderzoek van Vereniging Eigen Huis:
 Uit: Eigen Huis magazine

Het grondbezit van uw gemeente kan in de komende tijd nog forse verliezen opleveren. Heeft uw gemeente voldoende eigen vermogen om nieuwe tegenvallers op te vangen? Is dat niet het geval, dan is uw gemeente een risicogemeente en lijken (verdere) bezuinigingen en lastenverzwaringen onvermijdelijk.

Gemeente: Beemster
Positie op ranglijst risicogemeenten: 78
Boekwaarde bouwgrond t.o.v. eigen vermogen: 82%
Boekwaarde bouwgrond per huishouden: € 3.378
Eigen vermogen per huishouden: € 4.102

U woont wellicht in een risicogemeente: Dit betreft gemeenten waar eind 2012 de boekwaarde van de grond en het resultaat van lopende grondexploitaties meer dan 80% bedroeg van het eigen vermogen. De waarde van het grondbezit is dus afgezet tegen het eigen vermogen. Als gemeenten moeten afschrijven en verliezen moet incasseren op hun grondbedrijf, zal dat een flink gat slaan in het eigen vermogen. Gemeenten waar de boekwaarde van het grondbezit het eigen vermogen flink overschrijdt, kunnen in (acute) financiële problemen komen. Bezuinigingen en lastenverzwaringen zijn dan onvermijdelijk.”