Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 2 juni 2014

Beemster kan ervan uitgaan dat gebouwd zal worden volgens ‘Waterlands Wonen’,

dat heeft wethouder Butter geantwoord op de vraag van D66 Beemster in de raadscommissie van 26 juni 2014.

Waterlands Wonen heeft als uitgangspunt de verkenning ‘Bouwstenen voor Waterland’. Intensivering van de lintbebouwing past hierin, maar woonwijken in het open groen achter de linten niet.

Gemeente Beemster heeft in 2007 het convenant Waterlands Wonen ondertekend. Hierin legt de gemeente zich vast om binnen het stedelijke deel van Zuidoostbeemster 200 woningen te realiseren volgens ‘Bouwstenen voor Waterland’. ‘Bouwstenen voor Waterland’ is een verkenning naar de wijze waarop vanuit landschappelijk en cultuurhistorisch perspectief wél gebouwd kan worden binnen en buiten de dorpskernen in de Beemster. D66 Beemster is blij dat deze wethouder zich gaat houden aan de convenantafspraken. In de raadscommissie van 24 juni ging het om twee bouwkavels langs de Notarisappelstraat.

Meer informatie via D66 Beemster of via:

Link naar Streekplanuitwerking Waterlands Wonen

http://www.noord-holland.nl/bestanden/programmabegroting2011/5.1.13%20streekplanuitwerking%20waterlands%20wonen.pdf

 

Link naar Bouwen voor Waterland, verkenning vanuit landschappelijk en cultuurhistorisch perspectief

http://www.belvedere.nu/download/1106557375WaterlandsBouwen-la4sale-w.pdf

 

Link naar het Convenant Waterlands Wonen

http://www.noord-holland.nl/web/Actueel/Nieuws/Artikel/Streekplanuitwerking-Waterlands-Wonen.htm