Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 8 september 2014

D66 Beemster geeft de voorkeur aan een vrouwelijke burgemeester

D66 Beemster is blij dat haar voorstel, om ook de burgers mee te laten denken met het profiel van de nieuwe burgemeester, door alle partijen is omarmd. Wat D66 Beemster betreft is het na 403 jaar tijd voor een vrouwelijke burgemeester. Beslissingen worden beter doordacht en afgewogen wanneer een bestuur bestaat uit net zoveel vrouwen als mannen. Evenwicht in het aantal mannen en vrouwen levert verschillende inzichten op en stimuleert de vernieuwing en creativiteit. Hoe meer vrouwen in het gemeentelijk bestuur hoe duurzamer de gemeente. Het cultureel erfgoed, het landschap, de leefomgeving voor kinderen, jongeren, gezinnen en ouderen vragen om afgewogen beslissingen voor de langere termijn. D66 Beemster wil een vrouw als burgemeester.

Beemster heeft een burgemeester nodig die

  1. juist in daden het cultureel erfgoed een warm hart toedraagt
  2. bestuurlijke kwaliteiten heeft om het samengaan van de plattelandsregio met Purmerend (geen fusie) stevig in de steigers te zetten vanuit een duidelijke bestuurlijke visie op de rollen van de belanghebbenden
  3. eenvoudig, nuchter en praktisch is. Gericht op duurzaamheid en welzijn voor mens en dier en die niet zo nodig een groot gebouw als herinnering hoeft neer te zetten. Gericht is op kleinschaligheid en flexibel gebruik van het gemeentelijk eigendom
  4. ook als voorzitter van de Raad een duidelijke visie heeft