Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 2 juni 2015

D66 Beemster: De bibliotheek moet blijven

De bibliotheek in Middenbeemster is een belangrijke plek in de gemeenschap. Elke bewoner vanaf nul jaar moet daar gebruik van kunnen maken. De 2000 leden verdienen dat. D66 Beemster is vanaf het begin tegen de door twee coalitiepartijen, BPP en CDA voorgestelde bezuiniging geweest. Volgens D66 Beemster wordt er een steeds groter beroep gedaan op de geletterdheid van de mensen. Dat geldt niet alleen voor kinderen, maar juist ook voor volwassenen. Het is plezierig dat mensen met een kleine portemonnee alle tijdschriften kunnen raadplegen in de bibliotheek. Daarbij leven we met zijn allen steeds langer en een belangrijke groep ouderen zal in toenemende mate gebruik willen maken van goot-letter-boeken. De huidige vrijwilligers zijn uiterst tevreden over de ondersteuning door de professionele medewerkers van de openbare bibliotheek Waterland en willen niet zonder. Het basisonderwijs opzadelen met de uitleen van boeken, zoals BPP en CDA voorstellen, is voor D66 geen optie. Elke gemeente heeft de wettelijke taak om een professionele bibliotheekvoorziening met ontmoetingsruimte te realiseren en ontvangt hier ook middelen voor via het gemeentefonds. Het basisonderwijs heeft een andere opdracht. Overigens toont vergelijkend onderzoek in Noord-Holland aan dat de Beemster met de gebruikmaking van de openbare bibliotheek Waterland voor een dubbeltje op de eerste rang zit. D66 heeft de toezegging van de wethouder om te onderzoeken of een deel van de bibliotheekkosten uit de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) gefinancierd kunnen worden. D66 kijkt voor vermindering van de tekorten op de begroting liever naar de mogelijkheden van slimmere huisvesting van de resterende medewerkers die nu nog in het gemeentehuis van Beemster werken. Het verwondert D66 Beemster niet dat de de coalitie al ruzie maakt via de pers, voordat wethouder en college met een voorstel komen. De door BPP en CDA voorgenomen bezuiniging op de bibliotheek is kortzichtig en onvoldoende doordacht.