Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 20 juni 2017

Gerard Groot is de enige kandidaat voor het lijsttrekkerschap van D66 Beemster

Gerard Groot is nu 65 en woonachtig in Zuidoostbeemster.

Hij was werkzaam als civiel ingenieur bij de gemeente Amsterdam,  is nu gepensioneerd

 Zijn motivatie: Ik heb in de huidige raadsperiode het fractievoorzitterschap in overleg met de toenmalige voorzitter, Marian Segers, overgenomen. Dat is geruisloos gegaan en we hebben als fractie ook daarna veel waardering gekregen voor onze manier van politiek bedrijven, voor onze bijdragen aan het aanzien en de positie van het instituut gemeenteraad en voor de actieve samenwerking met het College en andere partijen. Als voorzitter let ik op het D66-kompas om richting te kunnen geven aan onze inbreng en houd ik de democratische spelregels in ere. De klap van het in ieder geval tijdelijk wegvallen van Marian door een geweldsmisdrijf heeft de fractie kunnen opvangen.

Hiermee ligt er voor mij genoeg basis voor de constatering dat het voorzitterschap, ook gelet op de profielschets, mij past en zo voelt dat ook. Nu stoppen is geen optie, ik heb de ambitie en zie ook de noodzaak om de partij via het fractievoorzitterschap en via de gemeenteraad ook de komende raadsperiode te vertegenwoordigen en de noodzakelijke continuïteit te borgen. Daarom kandideer ik me hierbij voor het lijsttrekkerschap voor de komende gemeenteraads­verkiezingen.

Deze komende verkiezingen zijn de eerstvolgende gelegenheid om te laten zien dat onze maatschappijvisie en onze maatschappelijke doelstellingen ook op gemeentelijk niveau hard nodig zijn om de samenleving veilig, vreedzaam en zo harmonieus mogelijk en welvarend als nodig te houden. Ik help daar, als lijsttrekker en met een goed programma, graag aan mee.

 

Interview:

 

  1. Wat zijn volgens jou de komende periode de belangrijkste probleempunten in het gemeentebeleid?

Ten eerste het sociaal domein: kunnen we zicht en grip krijgen op vraag en aanbod? De decentralisatie van de zorg levert grote problemen op, waarbij sommige gemeenten met een tekort komen te zitten terwijl andere een overschot hebben. Hierdoor dreigt de decentralisatie op een mislukking uit te lopen.

Ten tweede is er de problematiek rond woningbouw in de Beemster. Onze gemeente is zowel werelderfgoed als nationaal landschap. Niettemin wordt er onbekommerd gebouwd, en dat betekent al gauw aantasting van het buitengebied. Ons standpunt is dat er alleen gebouwd zou moeten worden om de eigen bevolkingsgroei op te vangen, uitgaand van nul netto migratie.

Ons derde zorgpunt is de werking van de lokale democratie. Vaak hebben alleen de partijen die actief bij een voorgestelde ontwikkeling betrokken zijn voldoende informatie, niet degenen die er de gevolgen van ondervinden. Voor een gelijk speelveld is symmetrie van informatie nodig.

 

  1. Hoe zie jij jouw rol als lijsttrekker, c.q. welke eigenschappen bezit jij die jou een goede lijsttrekker maken?

Wat ik belangrijk vind voor een lijsttrekker is allereerst het kunnen mobiliseren van kandidaten voor het raadslidmaatschap. Ik wil een goede lijst samenstellen, met mensen van diverse achtergronden. Met die mensen willen we een team vormen dat het verschil kan maken, en ik zie mijn rol als het inspireren van dat team. Je moet flexibel en veerkrachtig zijn om resultaat te halen – de kunst van het haalbare. Daarvoor moet je soms ook bondgenoten zoeken. Ik geef toe dat ik met die flexibiliteit nog weleens moeite heb: ik heb nogal eens de neiging om ergens ‘met gestrekt been’ in te gaan, als ik eenmaal geraakt ben door het onderwerp. Dan heb ik het tactisch vernuft van het team nodig.

 

  1. Kijkend naar de vorige lijsttrekker, wat neem je daarvan mee en wat ga jij zeker anders doen?

Ik wil zeker geen afstand nemen van mijn voorgangster. Wel wil ik proberen om een wat compacter verkiezingsprogramma op te stellen, met behulp van een kleine denktank.

Verder zie ik als probleem dat wij als D66-fractie weinig geciteerd worden. In dat verband zou mediatraining vanuit de partij nuttig kunnen zijn.

 

  1. Hoe denk je jezelf als D66-lijsttrekker te kunnen profileren en onderscheiden van andere partijen en lijsttrekkers?

Veel van de dingen die wij nastreven willen de andere partijen ook: veiligheid, duurzaamheid, e.a. Wat wij als D66 daarnaast vooral belangrijk vinden is de werking van democratie op lokaal niveau bevorderen. Daarvoor zijn nodig transparantie, en een duidelijke invulling van rol van de gemeenteraad als eindverantwoordelijke. Daaraan ontbreekt het nu vaak: de raad laat na om goede te kaders stellen, waarbinnen het college kan opereren.

 

  1. Met welk resultaat bij de verkiezingen ben je tevreden?

3 à 4 zetels. Dit lijkt mogelijk, want veel mensen hier willen weleens een ander geluid dan dat van de partijen die al zolang de dienst uitmaken. Waar we op hopen is niet alleen een goed resultaat voor onze partij, maar een progressieve meerderheid.

 

  1. Wat zie je als de drie belangrijkste wapenfeiten/resultaten van jezelf en/of D66Beemster de afgelopen jaren?

Onze grootste inspanning is geweest om het zelfbewustzijn bij de raad over haar eind­verantwoordelijkheid te vergroten. Het gaat hier om de verbetering van de bedrijfsvoering in de gemeente, het zorgen voor goede stuurinformatie voor de raad, en openbaarmaking van stiekeme deals. De raad zelf moet ook beter doordrongen worden van de verantwoordelijkheid die bezit met zich meebrengt: onderhoud van dat bezit kost geld. Begrotings­discipline is van belang: we nemen uiteindelijk beslissingen die over gemeenschapsgelden gaan. Dit zijn mijn zorgen, maar ik vind ook dat er de afgelopen jaren in dit opzicht verbeteringen zijn bereikt.

 

  1. Wil je na de verkiezingen ook fractievoorzitter en/of wethouder worden? Zo ja/nee, waarom wel/niet?

Uiteraard zal ik graag de fractie leiden. Wethouderschap ligt niet voor de hand. Ik zie mijn rol in de eerste plaats als iemand die het college bij de les houdt en in de raad voor tegenspel zorgt.

 

  1. Hoeveel tijd ben je tot aan de verkiezingen (met name de laatste drie maanden) beschikbaar voor het lijsttrekkerschap? 

Zoveel als nodig.

 

  1. Hoe kijk je aan tegen mogelijke coalitiedeelname na de volgende verkiezingen?

De kans daarop acht ik minder dan 50%, maar bij een progressieve meerderheid sta ik daar positief tegenover.