Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 7 maart 2018

Gerard Groot antwoordt een verontruste bewoner m.b.t. subsidievermindering

Dag verontruste bewoner,

In antwoord op uw mail van afgelopen vrijdag geef ik hierbij kort de zienswijze op en voornemens van onze fractie en afdeling over de door uw aangehaalde onderwerpen. Ik veronderstel enige voorkennis in de Beemster politiek.

Wij houden de coalitie van BPP, VVD en CDA verantwoordelijk voor de huidige zorgelijke bestuurlijke en financiële situatie. Dit wordt bijvoorbeeld veroorzaakt door ondoelmatige bestedingen in het recente verleden van bedragen in de 5/6 nullen ( voorbeelden zijn bijdrage aansluiting N244, aankoop Brandgronden, bouw Multifunctioneel Centrum Zuidoost, verplaatsing Manege, verplaatsing Spelemei etc) in combinatie met een gebrekkige sturing en dito toezicht vanuit de gemeenteraad.

We hebben als oppositiepartij door een unaniem aangenomen amendement bij de begrotingsbesprekingen 2018 alternatieven aangedragen voor een sluitende begroting, de coalitie hield daarbij vast aan OZB verhoging en aan korting op subsidies. Nu moeten de verenigingen bloeden voor bedragen van 3/4 nullen, dat schiet natuurlijk niet op, daar help je de Beemster gemeenschap niet mee en je geeft een volkomen verkeerd signaal af aan de vele vrijwilligers die actief zijn om de zaken draaiende te houden.

Wij vinden dat er een ander toekomstperspectief is ontstaan door ons fusievoornemen, dat biedt nieuwe kansen en maakt het noodzakelijk af te stemmen over het aanbod en de rol van de gemeente in de culturele en educatieve sector met de beoogde partner gemeente Purmerend.

Ook zien we dat het financieel perspectief weer wat gunstiger in dan bij de begrotingsbesprekingen, die ook al lieten zien dat er meer opties zijn dan alleen snijden in subsidies. Het grootste tekort zit in het sociaal domein en daar wordt een oplossing geboden door het Rijk met een bedrag van 100 miljoen voor “tekortgemeenten”. Ook de extra verhoging van de OZB tot bijna 20% willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan en kan worden benut voor alternatieve dekking.

Volgens ons hebben ook de andere partijen bij de subsidies bezuinigingen op het oog gehad, en een behoorlijk proces met tijd voor anticipatie en bijsturing. Wat er nu gebeurt komt neer op afbraak en dat vinden wij onacceptabel.

Wij strijden al langer voor behoud van bijvoorbeeld de bibliotheek en hebben in ons verkiezingsprogramma staan dat we een wijkcentrumfunctie voor iedere kern noodzakelijk vinden. Ons landelijk congres van afgelopen zaterdag benadrukte nog eens via onze aanwezige bewindspersonen dat D66 staat voor goed onderwijs en een goed cultuurbeleid als onmisbare factoren voor een vitale, bloeiende samenleving.

Kortom, D66Beemster vindt het onverantwoord wat er nu gebeurt en ziet mogelijkheden in een nieuwe coalitie om deze bezuinigingen fatsoenlijk in samenspraak te bespreken en bij te stellen. Vanzelfsprekend verwachten we van verenigingen ook begrip en anticipatie, zoals optimalisering van bedrijfsvoeringszaken, en zoeken naar andere vormen van inkomsten maar dat doe je in ieder geval in overleg.

Voor meer informatie ben ik graag beschikbaar, ook op deze site staat meer over ons verkiezingsprogramma.

Met vriendelijke groet,

Gerard Groot, lijsttrekker en fractievoorzitter D66Beemster