Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 7 april 2019

Biodiversiteit

In de commissievergadering van 26 maart heeft de fractie van D66, bij monde van de heer Smit, de andere fracties opgeroepen om met elkaar in gesprek te gaan voor het versterken van de standpunten die t.a.v. biodiversiteit en ecologie gehanteerd kunnen worden voor het bestemmingsplan buitengebied.

Op dit verzoek is door de andere fracties positief gereageerd. Afgesproken is dat dit een werkgroep kan zijn van fractiespecialisten (denk aan de RO specialisten) en dat dit inclusief de agrarische sector
moet zijn (genoemd in de LTO).

Het Deltaplan biodiversiteitsherstel kan als richtinggevend document worden gebruikt in de discussie.