Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 28 november 2020 dinsdag 18 juni 2019
Algemene Beschouwingen 2020

Algemene Beschouwingen 2020

Algemene Beschouwingen bij de begrotingsbesprekingen 2020, uitgesproken op 18-06-2019 door Gerard Groot, fractievoorzitter. Voorzitter, Bij onze Algemene Beschouwingen stellen wij drie retorische vragen. Wat gaat er  goed, wat gaat er niet goed, en tot slot de vraag, zijn er nog taboes, waar spreekt men niet of alleen noodgedwongen…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 7 april 2019
Biodiversiteit

Biodiversiteit

In de commissievergadering van 26 maart heeft de fractie van D66, bij monde van de heer Smit, de andere fracties opgeroepen om met elkaar in gesprek te gaan voor het versterken van de standpunten die t.a.v. biodiversiteit en ecologie gehanteerd kunnen worden voor het bestemmingsplan buitengebied. Op dit verzoek is door de…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 5 maart 2019
Motie reconstructie provinciale weg N243

Motie reconstructie provinciale weg N243

MOTIE Raadsvergadering van:                     05 maart 2019 Behorende bij agendapunt 5:            Vaststellen bestemmingsplan N 243 Onderwerp :                                       Toegestane snelheid op weggedeelte Vrouwenweg-Schermerhornerweg   De raad van de gemeente Beemster; Gelezen het voorstel van het College. …

Bekijk nieuwsbericht
Amendement voorkeur corridor A7

Amendement voorkeur corridor A7

Amendement Raadsvoorkeur variantenstudie Corridor A7 Amsterdam-Hoorn - 5 maart 2019 Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders inzake de variantenstudie A7, waarbij wordt voorgesteld dat de Raad geen voorkeur uitspreekt Gelet op artikel 147b van de Gemeentewet en artikel 28 van het Reglement van orde gemeenteraad…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 30 januari 2019
Toelichtende verklaring fusie

Toelichtende verklaring fusie

Toelichtende verklaring D66 Beemster over het proces en het principebesluit tot fusie met de gemeente Purmerend Inleiding Na een aanloop vanaf oktober 2017 heeft de gemeenteraad Beemster in meerderheid op 9 januari 2018 ingestemd met het voorstel van het College om een fusie met Purmerend na te streven in…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 6 november 2018
Algemene Beschouwingen 2019

Algemene Beschouwingen 2019

Algemene Beschouwingen bij de begrotingsbesprekingen 2019, uitgesproken op 06-11-2018 te Beemster door Gerard Groot, fractievoorzitter. Voorzitter, Gebruikelijk blikt onze fractie in haar Algemene Beschouwingen terug, neemt daarna de feitelijke situatie en de gewenste situatie door en beziet of met de voorliggende programmabegroting de goede stappen worden gezet. Daarbij…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 14 maart 2018

De dans rond de Brandgronden

 Samenvattend overzicht aankoopdossier Brandgronden Betreft de aankoop door gemeente Beemster in 2006 van een glastuinbouwbedrijf aan de Oostdijk 30 in Zuidoostbeemster. Door wijziging van het aantal m2 in de jaarstukken zijn in 2016 vragen gesteld die hebben geleid tot vervolgvragen en een feitenonderzoek door bureau Capra in opdracht van het College. De…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 25 februari 2018