Steun ons en help Nederland vooruit

Algemene Beschouwingen 2018

Tijdens de onlangs gehouden raadsvergadering werd door de fractievoorzitter van D66 Beemster: Gerard Groot de Algemene Beschouwingen 2018 voorgelezen.

Aan het slot geeft D66 Beemster aanbevelingen aan het College:

  • onze verbetervoorstellen en opties serieus behandelt
  • met ons volgens een overeengekomen agenda in gesprek gaat over de te maken keuzes en het na te streven gemeenteprofiel
  • de bestuurlijke zwakte afschudt, zich niet laat afleiden en zich concentreert op haar hoofdtaken in een duaal stelsel. Het produceren van een richtinggevende en keuzes voorleggende kadernota hoort daar een onderdeel van te zijn.
  • luistert naar uw ambtelijke adviseurs, en in de begroting 2018 aan de kostenkant hun keuzes invult, over de dekking komen we ongetwijfeld te spreken.

Zie verder de volledige tekst.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018