Steun ons en help Nederland vooruit

Gerard Groot

Fractievoorzitter

Van oorsprong ben ik een West-Friese tuinderszoon, geboren in 1952. Na mijn studies, aan de HBS-B, de HTS weg en waterbouwkunde en de Technische Hogeschool Delft, ben ik afgestudeerd als civiel ingenieur en ben ik ruim 35 jaar werkzaam geweest als gemeenteambtenaar in Amsterdam. Ik heb me voornamelijk bezig gehouden met het beheer en onderhoud van de openbare ruimte en de verkeersinfrastructuur, eerst als projectleider, later als afdelingsmanager. Per 1 mei 2016 ben ik met pensioen.

D66 is al heel lang een partij waar ik op stem en waar ik me het meest thuis bij voel.

Het gedachtegoed van sociaal liberaal, van vrijheid in gemeenschappelijke binding, van vertrouwen in mensen en in de menselijke schaal der dingen met respect voor verleden, heden en toekomst, spreekt me aan. De ontwikkelingen in de politiek en in de Beemster zijn zo interessant dat alleen kiezen niet meer volstaat, ik wil als raadslid daadwerkelijk laten zien en bereiken dat onze ideeën over de polder en over het functioneren van een democratisch bestuurssysteem haalbaar zijn. Open en in verbinding zijn daarbij kernwaarden.
Ik ben van nature een optimistisch mens die gelooft in het goede leven. Grondrechten, rechtstaat en democratie zijn daarvoor onmisbaar. Monter, met humor en wat relativering hier en daar ga ik voor resultaat en goede relaties. Mijn motto is prettig presteren, harmonie en een prettig leven mijn kompas. Met de fractie en de partij streven we ook voor onze werelderfgoedpolder naar condities en maatregelen voor een duurzaam leefbare samenleving. Dat kan wat ons betreft het best in samenspraak met alle betrokkenen en met een transparant
democratisch bestuur. Ik draag daar graag mijn steen aan bij.

Gerard Groot

Meer van Gerard Groot