Steun ons en help Nederland vooruit

Afdeling D66 Groot-Waterland

D66Beemster is een onderafdeling van D66 Groot Waterland, samen met, Edam-Volendam, Purmerend en Waterland. Het afdelingsbestuur is verantwoordelijk voor de interne organisatie van de afdeling: van het organiseren van ledenvergaderingen en andere bijeenkomsten, het informeren over mogelijkheden voor training en opleiding tot het voorbereiden van de vierjaarlijkse verkiezingen. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en één of meer algemene bestuursleden. Voor contact met het bestuur kunt u mailen naar Tom Kuhlman, secretaris; tom.kuhlman@kpnmail.nl

Bankrekening NL07RABO0118271253, ten name van D66 Purmerend

Ledenvergadering
Binnen de afdeling is de Algemene Afdelingsvergadering (AAV) het hoogste gezagsorgaan. Vergaderingen van de AAV zijn openbaar en iedereen, lid of geen lid, is welkom. Via het principe ‘one man, one vote’ heeft ieder lid in de AAV een gelijkwaardige stem. De AAV kiest en controleert het bestuur, stelt de kandidatenlijsten en de verkiezingsprogramma’s vast en kan politieke standpunten innemen. De AAV komt ten minste tweemaal per jaar bijeen.

 

Laatst gewijzigd op 20 januari 2021