Steun ons en help Nederland vooruit

Staan voor meer openheid

De waarden van het werelderfgoed behouden, herstellen, versterken en beter benutten

Democratie

Meer zeggenschap naar de burger

Iedereen doet mee

Want mensen maken de Beemster

Duurzaam, veilig en financieel gezond

Een verstandige gemeente is duurzaam, veilig en financieel gezond

Werk

Versterking van agrarische bedrijfsontwikkeling, verbetering dierenwelzijn, stimuleren toerisme