Steun ons en help Nederland vooruit

Waarom D66Beemster geen supermarkt op de voorgestelde plek

Waarom D66 Beemster tegen de komst van een supermarkt is op de voorgestelde plek aan het Middenpad.

De Beemster Compagnie (projectorganisatie voor de nieuwbouw) heeft enige tijd terug een enquête gehouden onder bewoners in Zuidoostbeemster. Het was een peiling om te onderzoeken of een supermarkt gewenst zou zijn of niet. De vraag zou zijn ingegeven omdat ‘nieuwe bewoners’ hieromtrent vragen hadden gesteld.

D66 vindt dat de vraagstelling op zijn minst gestuurd is, zoals de vraag of een dienstencentrum bij de supermarkt b.v. een pinautomaat zou moeten hebben. Veel mensen zeggen ja, niet omdat ze een supermarkt willen,  maar een pinautomaat. Het is dus geen wonder dat er ‘zoveel’ voorstanders (tot 75%) zouden zijn.

D66Beemster vindt echter dat de Raad in dit proces moet sturen via de structuurvisie, de bewonersvisie en eventueel een vestigingsbeleid. Dat is een andere volgorde dan het instemmen met een adhocvoorstel afkomstig van een met woningbouw belaste projectorganisatie!

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan Zuidoostbeemster heeft de raad besloten om geen supermarktvoorziening in dit plan op te nemen. Deze voorzieningen zijn immers op loop- en fietsafstand voorhanden in Purmerend.

De supermarkt zou relatief weinig extra verkeersbewegingen voortbrengen. Dat is nog maar de vraag. Vergeten wordt dat de aansluiting van de N244 op de Purmerenderweg (waarschijnlijk gerealiseerd in 2017 of 2018) extra verkeer op die Purmerenderweg oplevert van zo’n 1000 bewegingen per dag. Dus wordt deze weg  in ieder geval een stuk drukker. Daarnaast zal veel sluipverkeer voor Purmerend niet meer de afslag Zuiddijk nemen maar al eerder af gaan slaan en via de Purmerenderweg naar Purmerend gaan.

Klanten van de supermarkt zullen veelal per auto komen. En dan is er ook nog de bevoorrading die ’s morgens vroeg of ’s avonds laat moet plaatsvinden. Vervelend als je ’s morgens vroeg al je bed wordt uitgetrild door zwaar vrachtverkeer.

Zit de Zuidoost nu wel te wachten op een supermarkt? De meeste bewoners zijn gericht op Purmerend voor het winkelaanbod en de diverse supermarkten. Binnen enkele weken komt er weer een nieuwe bij in het Eggertcentrum, terwijl er ook nog over een supermarkt wordt gesproken op de plaats van het oude postkantoor. Voor bewoners die minder mobiel zijn, zijn er nog een rijdende winkel en een groentewinkel. Bovendien is er het bestellen via internet dat een steeds grotere vlucht neemt.

Een supermarkt bouwen op het Middenpad is vragen om moeilijkheden. Bij een grote basisschool en naschoolse kinderopvang en De Spelemei wordt het verkeer vanwege een supermarkt een stuk onveiliger. Het is eigenlijk nu al een wonder dat er niet vaker ongelukken plaatsvinden. Bewoners van de Wagemakerstraat en de Dirk Dekkerstraat klagen nu al stevig over het sluipverkeer dat vanaf de Zuiderweg naar de Purmerenderweg gaat en omgekeerd. Kinderen op fietsjes wordt door de ouders maar aangeraden om voor hun eigen veiligheid op de stoep te rijden.

Uit de enquête van de Bewonersvisie van de  Dorpsraad Zuidoostbeemster blijkt dat een  flinke meerderheid tegen een supermarkt is. Deze enquête wordt door de voorstanders niet als leidraad gezien, maar geeft, ook gezien de spreiding in leeftijdgroepen  een duidelijker beeld van wat er leeft in de Zuidoost dan die van de Beemster Compagnie.

D66Beemster is, met de grote meerderheid bewoners van Zuidoostbeemster, tegen verdere woningbouw na de enorme nieuwbouw van de Nieuwe Tuinderij west en wil voorkomen dat een aanwezige supermarkt argument kan worden om verdere uitbreidingen te legitimeren

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018